Bezpłatne badanie wzroku

Reklamacja

Reklamacja

 • PODSTAWĄ DO UTRZYMANIA 2 LETNIEJ GWARANCJI SĄ OBOWIĄZKOWE PRZEGLĄDY OKULARÓW WYKONYWANE BEZPŁATNIE W SALONACH DOKTOR MARCHEWKA.
 • Jak dbać o okulary:
  • Opłukuj okulary z brudu ciepłą bieżącą wodą.
  • Czyść okulary specjalnym płynem i ściereczką.
  • Uważaj na płyny z mikrogranulkami – mogą zniszczyć okulary
  • Osusz specjalną ściereczką.
  • Odwiedź swój salon optyczny na gruntowne czyszczenie. Niektórych miejsc nie da się doczyścić ręcznie, np. między soczewką a oprawą, czy przy śrubkach i zawiasach.
  • Odkładaj okulary do etui.
  • Dbaj o to, aby nie odkładać okularów soczewkami do dołu. Grozi to zarysowaniem soczewek
  • Zdejmuj i zakładaj okulary na wprost i oburącz. Wydłuża to ich żywotność i chroni przed deformacją
  • Chroń okulary przed skrajnymi temperaturami. Nie zostawiaj ich w nagrzanym samochodzie (+50°C) ani na zewnątrz na mrozie (-20°C).
  • Nie noś okularów na czubku głowy. Mogą się zdeformować.

Administratorem Danych Osobowych jest Fabryka Okularów Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, email: ADO@fo.com.pl. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych (kontakt: adres korespondencyjny: ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, e-mail: IOD@fo.com.pl).
Pani/Pana dane osobowe podawane w formularzu reklamacyjnym będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji, jak również mogą być dalej przetwarzane przez Administratora w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych bezpośrednio lub pośrednio ze zgłoszeniem reklamacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych, a więc w oparciu o przesłankę z art. 6 ust. 1 lit. f), a w przypadku danych szczególnych kategorii w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji. Pani/Pana dane osobowe podlegające archiwizacji, w celach związanych z zabezpieczeniem lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych bezpośrednio lub pośrednio ze zgłoszeniem reklamacji, będą przechowywane do czasu przedawnienia tych roszczeń.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia reklamacji.

Wybierz salon: *
Moja Karta Gwarancyjna Twoje Okulary posiada aktualny przegląd przedłużający okres gwarancyjny.[/checkbox]
System rezerwacji
Badanie słuchu