Doktor Marchewka
  • pl

Aby każdy dobrze widział

Badania wzroku

  • Badanie (refrakcji) jest bezpłatne i ma na celu ocenę jakości widzenia oraz diagnozę wad jawnych i ukrytych, które nie wymagają leczenia, a można skorygować za pomocą okularów. Trwa od 20 do 30 minut.

JAKIE RODZAJE PEŁNYCH BADAŃ WZROKU OFERUJEMY?

  • Optometrystyczne: to specjalistyczne badanie w zakresie diagnozowania i korygowania wad wzroku. Wykrywa zarówno podstawowe wady takie jak: krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm, prezbiopia, jak i zaawansowane dysfunkcje wzrokowe: zezy jawne i ukryte, różnowzroczność, problemy z akomodacją, konwergencją, dywergencją, ruchomością gałek ocznych. Badanie optometrystyczne jest dedykowane dla osób dorosłych.
  • Ortoptystyczne: to specjalistyczne badanie w zakresie diagnozowania i korygowania wad widzenia obuocznego. Jego zadaniem jest wykazanie wszystkich postaci zezów, a także innych problemów związanych z ustawieniem i ruchliwością gałek ocznych. Badanie dedykowane jest dla dzieci.
  • Okulistyczne: to specjalistyczne badanie w zakresie diagnozowania i leczenia chorób układu wzrokowego. Lekarz okulista powinien być pierwszym kontaktem w nagłych wypadkach takich jak urazy, ciała obce czy alergie. Badanie dedykowane jest dla dzieci i dorosłych.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA?

> zabierz ze sobą wyniki wcześniejszych badan wzroku jeśli je posiadasz
> nie ma żadnych przeciwskazań do przeprowadzenia badania oraz nie potrzebujesz skierowania
> zabierz ze sobą okulary korekcyjne jeśli je posiadasz
> jeżeli używasz soczewek kontaktowych – zdejmij je min. 30 min przed badaniem
> zapraszamy do salonu m.in. 5 minut przed wyznaczonym terminem badania