Bezpłatne badanie wzroku

TERAPIE WIDZENIA

TERAPIA WIDZENIA DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Na nasz dobry wzrok składa się nie tylko dobra ostrość widzenia – „posiada” on jeszcze ponad 20 innych zdolności. W trakcie pracy tego skomplikowanego procesu może pojawić się wiele różnych zaburzeń. Korygowanie działania układu wzrokowego odbywa się na różne sposoby. Jednym z nich jest terapia widzenia.

Terapia widzenia zajmuje się rehabilitacją zaburzeń, których nie można skorygować przy pomocy okularów, soczewek kontaktowych lub zabiegów chirurgicznych. Bardzo często jest alternatywą dla zabiegu operacyjnego w przypadku zezów. Może też odpowiadać za przygotowanie pacjenta do zabiegu oraz rehabilitacje po jego wykonaniu.

Terapię wykorzystujemy nie tylko w przypadkach trudnych zaburzeń, lecz także gdy chcemy wyeliminować proste acz uporczywe dolegliwości takie jak przemęczenie i brak wydajności oczu w pracy. Terapia widzenia pomaga w usprawnianiu, rozwijaniu oraz trenowaniu umiejętności posługiwania się wzrokiem.

Dzięki terapii widzenia widzimy lepiej, postrzegamy szybciej, czytamy bez zmęczenia, stabilnie utrzymujemy ostrość widzenia. Zyskujemy nie tylko czas, ale komfort i owocność naszej pracy lub wypoczynku. W przypadku dzieci włącza osłabiony wzrok i pobudza rozwój prawidłowego widzenia.

JAK WYGLĄDA TERAPIA WIDZENIA?

Przed rozpoczęciem terapii widzenia musimy w pełni zdiagnozować stan wzroku Pacjenta. Rozpoczynamy zatem od dokładnego badania optometrycznego, ortoptycznego i okulistycznego.

W trakcie tych badań oceniana jest m.in.:

 • Ostrość wzroku
 • Dno oka
 • Ruchy oczu
 • Sprawność pracy układu wzrokowego
 • Zakres pracy układu wzrokowego

Po postawieniu diagnozy w zależności od problemu wzrokowego planowany jest harmonogram spotkań z specjalistą który będzie tą terapię wzrokową przeprowadzał. Na spotkaniach pacjent uczy się wykonywać szereg ćwiczeń, które mają zapewnić poprawę / rehabilitację jego układu wzrokowego.

Ilość oraz częstotliwość tych ćwiczeń jest dopasowywana do każdej osoby indywidualnie. Część ćwiczeń przeznaczona jest tylko i wyłącznie do wykonywanie pod okiem specjalisty. W niektórych przypadkach zlecane są także ćwiczenia do samodzielnego wykonywania w domu.

Terapia obejmuje stymulowanie widzenia poprzez:

 • rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych, związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych
 • rozwijanie pojęć i pamięci wzrokowej
 • rozwijanie wyższych sprawności wzrokowych (np. widzenie przestrzenne)

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z TERAPII WZROKOWEJ?

 • poprawa funkcji wzrokowych
 • usprawnianie funkcjonalnego widzenia
 • poprawa ruchomości mięśni gałko-ruchowych
 • usprawnianie widzenia obuocznego
 • doskonalenie umiejętności skupiania wzroku na aktywności
 • wspomaga naukę szkolną, w znaczący sposób niweluje trudności w uczeniu się
 • wpływa na poprawę umiejętności czytania oraz rozumienie czytanego tekstu
 • doskonali pamięć wzrokową, słuchową oraz motoryczną
 • doskonali umiejętność wykonywania czynność manualnych pod kontrolą wzrokową
 • usprawnia korelację wzrokowo – manualną
 • doskonali sprawność ręki
 • pomaga podczas nauki czynności motorycznych ( planowania motorycznego) – etap w którym kontrola wzrokowa odgrywa bardzo ważną rolę!
 • rozwija myślenie kierunkowe oraz relacje przestrzenne, orientacja prawa-lewa
 • uczy wykonywania czynności motorycznych w określonym rytmie

KOMU ZALECANA JEST TERAPIA WIDZENIA?

Terapia widzenia zalecania jest wszystkim osobom, które mają problemy z sprawnym działaniem układu wzrokowego. Możliwych problemów jest wiele i to do specjalisty należy decyzja czy dany problem może być taką terapią rozwiązany. Lista dolegliwości, które mogą sugerować problem z pracą układu wzrokowego.

 • zmęczenie, bóle głowy i oczu przy wykonywaniu pracy z bliska,
 • senność pojawiającą się w trakcie czytania lub innego wysiłku wzrokowego z bliska,
 • okresowe zamazywanie lub/i dwojenie obrazu,
 • problemy z ruchomością i ustawieniem gałek ocznych,
 • dyskomfortem przy prowadzeniu samochodu po zmroku,
 • nie zauważaniem efektów 3D na filmie w kinie lub bólami głowy po obejrzeniu takiego filmu.

Terapia widzenia może być rozwiązaniem Twojego problemu. Ograniczenie niektórych funkcji wzrokowych będzie miało przełożenie na możliwość wyboru kariery zawodowej. Jednym z takich parametrów jest widzenie obuoczne które określa przydatność zawodową do wielu stanowisk pracy (np. pilot).

Natomiast jeśli zauważasz u swojego dziecka:

 • zezowanie, częste mruganie i pocieranie oczu,
 • przechylanie głowy, zbliżanie się lub zakrywanie jednego z oczu w trakcie czytania,
 • niechęć do czytania
 • kłopoty z koncentracją,
 • potykanie się,
 • niechęć do sportów i zabaw ruchowych.

Powinieneś wybrać się z dzieckiem do specjalisty bo jemu też może być potrzebna terapia widzenia. Dzieci najczęściej nie wiedzą, że źle widzą. Nie mają one porównania co do tego jak powinny widzieć. Zatem prawdopodobnie nie zgłoszą nam, że mają problem. Będzie się objawiało to w ich zachowaniu. Będą unikać wykonywania rzeczy które z powodu złej jakości widzenia lub innych problemów wzrokowych mogą im sprawiać trudność.

SENSORYCZNA TERAPIA WIDZENIA DLA DZIECI

Sensomotoryczna terapia widzenia, dedykowana dla dzieci, jest w Polsce nadal rzadkością. Program kierowany jest do dzieci, które mają kłopoty czytaniem, pisaniem i liczeniem, z rozumieniem treści lekcji, mających słabą koordynację wzrokowo-ruchową oraz motoryczną, borykających się z dysleksją albo z dyspraksją.

Korzyści takiej terapii jest bardzo wiele. Dziecko przede wszystkim wyraźniej widzi, zwiększa się u niego ruchomość mięśni gałek ocznych, poprawia widzenie obuoczne. Indywidualny program ćwiczeń pozwala doskonalić umiejętności skupiania wzroku na aktywności. Znacznie niweluje trudności w uczeniu się, m.in. w czytaniu i rozumieniu czytanego tekstu, usprawnia korelację wzrokowo-manualną i doskonali sprawność ręki, orientacja prawa-lewa, uczy wykonywania czynności motorycznych w określonym rytmie. Po zakończeniu terapii rodzice otrzymują od specjalistów wskazówki dotyczące dalszej pracy z dzieckiem w domu oraz przystosowania otoczenia dziecka do jego możliwości wzrokowych.

Terapia jest pomocna w przypadku zaburzeń:

 • braku koncentracji uwagi
 • problemów wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania aparatu wzrokowego, takich jak:
 • bóle głowy,
 • podwójne widzenie,
 • rozmazywanie widzianego obrazu,
 • niedowidzenie,
 • zaburzenia motoryki gałek ocznych, w tym funkcji wzrokowych
 • nieprawidłowo rozwinięte widzenie obuoczne

Program obejmuje:

 • diagnostykę funkcji wzrokowych oraz percepcji wzrokowej
 • kompleksową terapię opartą na nabywania umiejętności wzrokowych i sensoryczno-motorycznych
 • integrowaniu tych informacji, aby w konsekwencji dziecko potrafiło jak najlepiej wykorzystywać wzrok w codziennym funkcjonowaniu oraz w szkole

KIEDY NAJLEPIEJ PRZEPROWADZIĆ TERAPIĘ WIDZENIA?

Działanie układu wzrokowego kształtuje się w pierwszych latach życia. Bardzo ważne jest kontrolowanie wzroku już od najmłodszych lat, gdyż zaniedbania w tym okresie będą miały poważne skutki. Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza tym lepsze uzyskamy efekty terapii. Jednak właściwie opracowane i wykonywane ćwiczenia w terapii wzrokowej mogą rozwiązać wiele problemów z widzeniem nawet u osób dorosłych i w wieku podeszłym. Potrzebny będzie wtedy większy nakład pracy i czasu. Można zatem powiedzieć że terapia widzenia nie ma ograniczeń wiekowych.

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA TERAPII WZROKOWEJ?

 • poprawa funkcji wzrokowych
 • usprawnianie funkcjonalnego widzenia
 • poprawa ruchomości mięśni gałko-ruchowych
 • usprawnianie widzenia obuocznego
 • doskonalenie umiejętności skupiania wzroku na aktywności
 • wspomaga naukę szkolną, w znaczący sposób niweluje trudności w uczeniu się
 • wpływa na poprawę umiejętności czytania oraz rozumienie czytanego tekstu
 • doskonali pamięć wzrokową, słuchową oraz motoryczną
 • doskonali umiejętność wykonywania czynność manualnych pod kontrolą wzrokową
 • usprawnia korelację wzrokowo – manualną
 • doskonali sprawność ręki
 • pomaga podczas nauki czynności motorycznych ( planowania motorycznego) – etap w którym kontrola wzrokowa
 • odgrywa bardzo ważną rolę!
 • rozwija myślenie kierunkowe oraz relacje przestrzenne, orientacja prawa-lewa
 • uczy wykonywania czynności motorycznych w określonym rytmie

KONTAKTSprawdź ceny badań wzroku
System rezerwacji
Badanie słuchu