Bezpłatne badanie wzroku

Kliniki wzroku

Kliniki Wzroku Doktor Marchewka to:

wyjątkowe miejsca w których, kompleksowo zadbamy o Wasze dobre widzenie
specjalistyczne gabinety wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, poradnia terapii widzenia oraz salon sprzedaży z wydzieloną częścią dla najmłodszych
specjaliści w optyce: optometryści, ortoptystyści oraz okuliści

Zespół Kliniki Widzenia diagnozuje wady i problemy w funkcjonowaniu układu wzrokowego, koryguje i prowadzi rehabilitację wzrokową oraz dobiera odpowiednie rozwiązania optyczne.

KOMPLEKSOWA POMOC W KLINICE

W dzisiejszych czasach problemy z widzeniem dotyczą większości z nas, w tym coraz częściej dzieci. Wynika to m.in. ze sposobu naszego życia i rozwoju technologii.

Do naszych gabinetów zgłaszają się osoby z różnymi problemami wzrokowymi gdzie bardzo często potrzebna jest pomoc więcej niż jednego specjalisty.

Nasze Kliniki to odpowiedź na te problemy. Są to centra diagnostyki wad wzroku i problemów w funkcjonowaniu układu wzrokowego, gdzie oferujemy kompleksową pomoc.

OFERTA KLINIKI WZROKU

Usługi:

 • bezpłatne badania optometryczne od 16 r.ż. – więcej na: doktormarchewka.com/badanie-wzroku/
 • badania ortoptyczne dzieci od 4 r.ż.
 • dobór korekcji okularowej we wszystkich typach wad wzroku
 • dobór miękkich soczewek kontaktowych
 • terapia widzenia dla dorosłych i dzieci – diagnoza i rehabilitacja zaburzeń pracy układu wzrokowego
 • sensomotoryczna terapia widzenia dla dzieci

NASI SPECJALIŚCI W KLINICE

Optometrysta – specjalista w zakresie diagnozowania i korygowania wad wzroku:

 • diagnozuje wady widzenia: krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm, prezbiopia oraz i zaawansowane, złożone dysfunkcje wzrokowe: zezy jawne i ukryte, różnowzroczność, problemy z akomodacją i jej sprawnością, konwergencją, dywergencją, ruchomością gałek ocznych
 • dobiera pomoce wzrokowe- okulary korekcyjne lub soczewki kontaktowe
 • przeprowadza optometrystyczne badania wzroku dorosłych i młodzieży od lat 16
 • przeprowadza terapie widzenia u dorosłych

Ortoptysta – specjalista w zakresie diagnozowania i korygowania wad widzenia obuocznego oraz prowadzenia ćwiczeń wzrokowych

 • diagnozuje wady widzenia, podstawowe: krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm i różnowzroczność
 • diagnozuje wszystkie postacie zezów, a także innych problemów związanych z ustawieniem i ruchliwością gałek ocznych
 • określa problemy z akomodacją i jej sprawnością, konwergencją, dywergencją
 • planuje i prowadzi trening wzrokowy
 • planuje ćwiczenia pleoptyczne i ortoptyczne
 • dobiera pomoce wzrokowe-okulary korekcyjne, soczewki kontaktowe lub korekcje pryzmatyczną
 • prowadzi badania ortoptystyczne dorosłych i dzieci od 6 roku życia

Okulista – lekarz, specjalista w diagnozowaniu i leczeniu chorób układu wzrokowego

 • pierwszy kontakt w nagłych przypadkach: urazy, ciała obce, alergie
 • leczy choroby narządu wzroku
 • przeprowadza zabiegi narządu wzroku
 • diagnozuje podstawowe wady wzroku u dorosłych i dzieci

KONTAKT
Sprawdź ceny badań wzroku
System rezerwacji
Badanie słuchu