Bezpłatne badanie wzroku

Badania słuchu

BEZPŁATNE PRZESIEWOWE BADANIE SŁUCHU

 • Przeprowadzane jest bez żadnych zobowiązań,
 • Ma na celu szybką ocenę progu słyszenia,
 • Badanie trwa około 20 minut,
 • Dedykowane jest dla dorosłych i młodzieży od 16 roku życia.

DIAGNOSTYCZNE BADANIE SŁUCHU AUDIOMETRIĄ TONALNĄ I MOWY

 • Ma na celu pełna ocenę progu słyszenia,
 • Określenie sprawności układu odpowiedzialnego za rozumienie mowy,
 • Rozpoznanie odpowiedniego charakteru niedosłuchu,
 • Skierowanie na konsultacje do protetyka słuchu bądź lekarza laryngologa,
 • Zastosowanie korekcji w postaci odpowiedniego aparatu słuchowego,
 • Badanie trwa około 30 -40 minut,
 • Dedykowane jest dla dorosłych i młodzieży od 16 roku życia.

BADANIA DZIECI

 • Profesjonalne subiektywne badanie słuchu audiometrią tonalną,
 • Dedykowane dla dzieci od 6 roku życia, możliwe wyłącznie w obecności prawnego opiekuna,
 • Trwa do 40 minut, przeprowadzane jest przez wykwalifikowanego protetyka słuchu.
 • PRZESIEWOWE BADANIE SŁUCHU: ma na celu ocenę progu słyszenia dźwięków. Dzięki temu badaniu można wcześnie wykryć nieprawidłowości słuchowe i przeprowadzić dalszą odpowiednią diagnostykę. Trwa od 20 minut. Badanie jest BEZPŁATNE. Zapisz się telefonicznie: tel: (22) 54 89 344.
 • DIAGOSTYCZNE BADANIE SŁUCHU AUDIOMETRIĄ TONALNĄ to specjalistyczne subiektywne badanie w zakresie diagnozowania i korygowania wad słuchu. Wykrywa zarówno podstawowe wady takie jak niedosłuch: przewodzeniowy, mieszany, odbiorczy, po hałasowy, jak i zaawansowane dysfunkcje np. nerwu trójdzielnego, choroba Meniera, nerwiaki nerwu słuchowego. Badanie audiometryczne jest dedykowane dla osób dorosłych. Koszt badania od 40 – 60 zł
 • DIAGNOSTYCZNE BADANIE SŁUCHU AUDIOMETRIĄ MOWY to specjalistyczne subiektywne badanie uzupełniające audiometrię tonalną. Określa poziom rozumienia mowy.

Wskazaniem do wykonania audiometrii słownej jest:

 • zaburzenia równowagi;
 • zawroty głowy;
 • wady wymowy lub jej opóźnienie;
 • zaburzenia koncentracji słuchowej;
 • podejrzenie Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego.

Koszt badania od 50 – 70 zł

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA?

Jeżeli masz klaustrofobię poinformuj o tym technika wykonującego badanie !!

 • zabierz ze sobą wyniki wcześniejszych badań wzroku jeśli je posiadasz,
 • nie potrzebujesz skierowania,
 • zabierz ze sobą aparat słuchowy jeśli taki posiadasz,
 • zapraszamy do salonu min. 5 minut przed wyznaczonym terminem badania

KONTAKT

System rezerwacji
Badanie słuchu