Bezpłatne badanie wzroku

Fundacja Doktor Marchewka

Aby każdy dobrze widział

 • Jakie są cele Fundacji?

  Cechą charakterystyczną Doktor Marchewka jest nie tylko innowacyjność, ale również poczynania związane z CSR (społeczną odpowiedzialnością biznesu), które wymagają zmiany w stylu myślenia, niestandardowych sposobów działania oraz współdziałanie ze wszystkimi partnerami społecznymi, które mają na celu poprawę sytuacji ekonomicznej, społecznej lub wypracowaniu nowych rozwiązań służących ogółowi społeczeństwa. W tą myśl Spółka angażuje się w wiele akcji społecznych, podczas których uświadamia i uczy jak ważną rolę w życiu odgrywa dobre widzenie.

 • Gdzie można nas spotkać?

  Wykonujemy bezpłatne, komputerowe badania wzroku, poza gabinetami (na piknikach, koncertach, wydarzeniach regionalnych itd.) optycznymi na terenie całego kraju. Podczas badania nasi Specjaliści informują Pacjenta o korekcji wzroku i doradzają jakie okulary pomogą mu uzyskać lepsze widzenie.

 • Jakie są wyniki naszych działań?

  Od początku naszej działalności przebadaliśmy (komputerowo) bezpłatnie 0,5 miliona ludzi. Ta liczba stale rośnie! Naszą sztandarową akcją jest wydarzenie „Dary Ziemi” w Gdyni – 1000 zbadanych osób.

 • Zmieniamy Optykę w Polsce!

  Wystosowaliśmy Apel o podjęcie natychmiastowych działań w zakresie ochrony wzroku widzenia Polaków do Prezydenta Rzeczpospolitej Polski, Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji, Narodowego Funduszu Zdrowia. Doktor Marchewka jest również organizatorem ogólnopolskiej akcji społecznej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. „Kochasz=Zbadaj”. Podczas tego ruchu zostały przeprowadzone (całkowicie bezpłatne) przesiewowe badania wzroku ponad 80 tys dzieci w całej Polsce w klasach 1-3.

 • Szkoła PIKO z gwarancją zatrudnienia w zawodzie!

  Chcąc wypełnić lukę w systemie edukacji oraz obserwując duży odsetek młodych ludzi, którzy nie wiedzą, jaką drogę kariery zawodowej wybrać. Doktor Marchewka utworzyła Polski Instytut Kształcenia Optyków. Ta unikatowa jednostka szkoleniowa gwarantuje absolwentom zatrudnienie w zawodzie oraz powiązanie wiedzy merytorycznej z praktyką zawodową, dzięki stałej współpracy z salonami optycznymi Doktor Marchewka. Jest to jedyna taka szkoła w całej Polsce, która została doceniona Polską Nagrodą Innowacyjności 2015 przyznaną przez Polską Agencję Przedsiębiorczości i redakcję „Forum Przedsiębiorczości” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Dodatkowo szkoła gwarantuje atrakcyjne stypendia naukowe.

System rezerwacji
Badanie słuchu