Doktor Marchewka

Badanie wzroku w Doktor Marchewka

Sieć salonów Doktor Marchewka oferuje bezpłatny dobór korekcji wzroku!

Badanie ma na celu ocenę jakości widzenia oraz diagnozę wad jawnych i ukrytych, które nie wymagają leczenia, a można skorygować za pomocą okularów. Trwa od 20 do 30 minut

JAKIE RODZAJE PEŁNYCH BADAŃ WZROKU OFERUJEMY?

Optometrystyczne:

to specjalistyczne badanie w zakresie diagnozowania i korygowania wad wzroku. Wykrywa zarówno podstawowe wady takie jak: krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm, prezbiopia, jak i zaawansowane dysfunkcje wzrokowe: zezy jawne i ukryte, różnowzroczność, problemy z akomodacją, konwergencją, dywergencją, ruchomością gałek ocznych. Badanie optometrystyczne jest dedykowane dla osób dorosłych.

Ortoptystyczne:

to specjalistyczne badanie w zakresie diagnozowania i korygowania wad widzenia obuocznego. Jego zadaniem jest wykazanie wszystkich postaci zezów, a także innych problemów związanych z ustawieniem i ruchliwością gałek ocznych. Badanie dedykowane jest dla dzieci.

Okulistyczne:

to specjalistyczne badanie w zakresie diagnozowania i leczenia chorób układu wzrokowego. Lekarz okulista powinien być pierwszym kontaktem w nagłych wypadkach takich jak urazy, ciała obce czy alergie. Badanie dedykowane jest dla dzieci i dorosłych.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA?

  • zabierz ze sobą wyniki wcześniejszych badan wzroku jeśli je posiadasz
  • nie ma żadnych przeciwskazań do przeprowadzenia badania oraz nie potrzebujesz skierowania
  • zabierz ze sobą okulary korekcyjne jeśli je posiadasz
  • jeżeli używasz soczewek kontaktowych – zdejmij je min. 30 min przed badaniem
  • zapraszamy do salonu m.in. 5 minut przed wyznaczonym terminem badania

 

Pobierz cennik